W transie inwestowania. Podbij rynek pewnością siebie, żelazną dyscypliną i postawą zwycięzcy

Wg mnie jest to pozycja, która powinno się przeczytać a nawet powiedziałbym przestudiować na samym początku swojej drogi szaleństw na giełdowych rynkach.
Jeżeli jesteś na etapie frustracji, rezygnacji, zdołowania, bankructwa to ta książka potrafi odmienić patrzenie na rynek jeśli jest to dziedzina dla Ciebie.
Sam doświadczyłem właśnie tych wszystkich emocji, następstw głupiego podejścia do zarabiania na foreksie i giełdzie kontraktów terminowych.

Przedmowa
Wstęp
Badanie postaw

1. Droga do sukcesu: analiza fundamentalna, techniczna czy myślowa?
Na początku: analiza fundamentalna
Przejście do analizy technicznej
Przejście do analizy myślowej

2. Urok (i niebezpieczeństwa) inwestowania
Przyciąganie
Niebezpieczeństwa
Zabezpieczenia
PROBLEM: niechęć do tworzenia reguł
PROBLEM: nieumiejętność ponoszenia odpowiedzialności
PROBLEM: uzależnienie od nagród losowych
PROBLEM: kontrola zewnętrzna a kontrola wewnętrzna

3. Ponoszenie odpowiedzialności
Kształtowanie własnego środowiska psychicznego
Reakcja na stratę
Zwycięzcy, przegrani, płynący na fali i wpadający w dołek cyklu koniunkturalnego

4. Konsekwencja: stan umysłu
Rozważania o inwestowaniu
Naprawdę zrozumieć ryzyko
Kształtowanie środowiska psychicznego

5. Mechanizmy percepcji
Debugowanie psychicznego oprogramowania
Percepcja i uczenie się
Percepcja i ryzyko
Moc kojarzenia

6. Perspektywa rynku
Zasada „niepewności”
Najbardziej fundamentalna cecha rynku (która może wyrażać się na niemal nieskończenie wiele sposobów)

7. Przewaga inwestora: myślenie w kategoriach prawdopodobieństwa
Paradoks: losowy wynik, konsekwentne zyski
Inwestowanie w chwili
Zarządzanie oczekiwaniami
Eliminowanie emocjonalnego ryzyka

8. Praca z przekonaniami
Zdefiniowanie problemu
Definiowanie pojęć
W jaki sposób fundamentalne prawdy odnoszą się do umiejętności
Podążanie w kierunku „transu”

9. Natura przekonań
Geneza przekonania
Przekonania i ich wpływ na nasze życie
Przekonania kontra prawda

10. Wpływ przekonań na proces inwestowania
Zasadnicze cechy przekonania
Samoocena i inwestowanie

11. Myśleć jak inwestor
Etap mechaniczny
Znaczenie samodyscypliny
Tworzenie przekonania o konsekwencji

Ćwiczenie: Nauka inwestowania z wykorzystaniem przewagi, tak jak robią to kasyna
Uwaga końcowa
Badanie postaw

Add a Comment